I alla bostadsrättsföreningar finns en styrelse som har ansvar för att förvalta ekonomin, fastigheterna, de allmänna områdena och agera utifrån medlemmarnas intressen. Det är ett stort ansvar samtidigt som inte alla föreningar har korrekt kompetens inom området. Utan rätt kunskap kan helt enkelt ödesdigra beslut tas. Det är en stor orsak till att många bostadsrättsföreningar anlitar externa företag för olika tjänster inom fastighetsförvaltning.

Fastighetsförvaltning handlar däremot mer än enbart förvaltning och service på fastigheterna vilket många tror. Det är ett övergripande begrepp som innefattar bland annat de områden som presenteras nedan. Det är sedan upp till varje styrelse att avgöra om man vill ha hjälp med alla dessa punkter eller enbart vissa av dem.

Fastighetsförvaltning – Flera tjänster med fokus på fastigheterna

Ekonomi – Med alla fastigheter kommer finansiering, budget och löpande transaktioner. Genom att köpa in ekonomisk förvaltning sköter ett företag om allt detta för att skapa ett så enkelt och effektivt flöde som möjligt. Det kan exempelvis innebära att de aviserar betalningsmottagare, följer upp betalningar och genomför bokslut. Delvis kan detta även kallas för administrativ förvaltning av rekrytering & interim av chef  i stockholm. Men förenklat kan det förklaras som den långsiktiga ekonomiska planeringen och genomförandet för en fastighet. Därmed ges även överblick och planering så att föreningen har en stabil ekonomi i förhållande till de fastigheter de äger.

Energi – Energiförvaltning innebär att ett externt företag har ansvar för energitillförsel, avtal och investeringar inom detta område. Det kan därmed innebära mätningar och uträkningar utifrån vad som är mest lönsamt utifrån energibesparingar. Det kan låta som ett smalt område men de som en gång arbetat i en bostadsrättsförenings styrelse vet att el- och energifrågan ofta är ett hett ämne. Detta inte minst om det ingår i avgiften och medlemmarna därmed utnyttjar detta mer eller mindre.

Service – Har ni idag en vaktmästare ni ringer så fort något händer och behöver åtgärdas? En person som lagar grindar, målar om allmänna byggnader, ser till att låsen går att öppna och skottar snö? En del föreningar har vaktmästare som gör all service och underhåll. Andra anser att medlemmarna får della på dessa uppgifter. Inom fastighetsförvaltning finns en tjänst som ofta kallas fastighetsservice eller underhåll. Därmed får man hjälp med det som vaktmästaren annars gör. Detta allt från att låsa upp lås som gått i baklås till att underhålla gårdar m.m.

Teknisk – Teknisk förvaltning är en av de viktigaste delarna inom fastighetsförvaltning. Det innebär att genomföra en underhållsplan, ha regelbundna myndighetsbesiktningar, se till att försäkringarna är i sin ordning och hantera ritningar och andra viktiga dokument kring fastigheten. Det kan därmed sägas vara en långsiktig planering för att fastigheterna ska ”må bra” och därmed bibehålla eller öka i värde.

Detta område är något som bostadsrättsföreningar ofta slarvar med. Reparationer sker när något går sönder men någon långsiktigt plan och förebyggande åtgärder sker inte då kunskapen inom området inte finns. På lång sikt kan detta skapa mycket höga kostnader för fastigheterna eftersom underhåll och förebyggande åtgärder är grunden för att inte större problem ska uppstå.

Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar kan alltså bestå av flera tjänster inom området. Det är helt upp till styrelsen att avgöra vilka tjänster som ska köpas in och vilka man själv vill ta ansvar för.

 

Categories: EditHelpnew