Inom en del branscher har det varit stor brist på arbetskraft under längre tid. Ett exempel är IT-konsulter och liknande yrken som krävs på en webbyrå, ett IT-bolag och konsultföretag. Det har gjort att företagen får tävla om personalen genom att erbjuda riktigt bra villkor. Då handlar det inte bara om lön.
Att kunna erbjuda hög lön är viktigt för att locka till sig rätt personal. Men god arbetsmiljö. flexibla arbetstider och andra förmåner väger också tungt. Att driva en webbyrå idag innebär att man, kanske mer än någonsin, måste premiera sin personal för att behålla dem och för att locka nya anställda att välja just denna webbyrå.

Vad är det då som efterfrågas? När det internationella företaget Great Place to Work gör anonyma arbetsplatsundersökningar finns en rad frågor för de anställda att svara på. De gör sedan en sammanställning som ledningen får ta del av men som även ligger till grund för deras ranking av ”Sveriges bästa arbetsplats”. Två punkter som tas upp är introduktion av nyanställda samt samhällsansvar.

Samhällsansvar är något som tydligt etablerat sig som en viktig faktor för att bygga ett stabilt, trovärdigt och långsiktigt varumärke. Det är även något som de anställda även bryr sig om. För vissa är det helt avgörande när de ska välja vilken webbyrå de ska jobba på, för andra är det bara en liten detalj som påverkar helheten. Men trenden är ändå tydlig – samhällsansvar väger allt tyngre.
Flexibla arbetstider kan även vara något som lockar de anställda. Däremot är detta idag så vanligt att det knappast kan ses som en konkret konkurrensfördel. Vill du däremot jobba på en webbyrå som tillåter dig att aldrig vara på kontoret så blir utbudet av hemsida göteborg med webbyrå något mindre. Det förekommer men det blir i detta fall svårare för dem att bygga ett team som drar åt samma håll och hjälper varandra på vägen.

Ytterligare en punkt är möjligheten att påverka och göra sin röst hörd. Har du aldrig hört talas om den webbyrå du funderar på att söka jobb hos är det svårt att veta vilken företagskultur som de har kring dessa frågor. Samtidigt finns det företag som blivit kända för ett stort medarbetarinflytande. Detta med öppen och tydlig kommunikation samt med öppenhet för nya förslag och idéer. Här kan Google (som visserligen inte är en webbyrå) nämnas som ett lysande exempel. På vissa avdelningar får de anställda lägga en dag i veckan på ”vad de vill”. Det handlar då om att släppa lös kreativiteten och inte binda sig till färdiga uppdrag.

Categories: EditHelpnew