Ska du gå på en begravning men är osäker på vilka etikettsregler som gäller? Ett bra riktmärke är att kontakta de som är värdar för begravningen och fråga hur de tänker. Alla följer inte hovets och Magdalena Ribbings regler även om de har varit normgivande för svensk etikett de senaste 50 åren. Du kan också ringa en begravningsbyrå och fråga om råd, de finns där för att hjälpa till.

Beklaga inte sorgen

Ett av de vanligaste felen man gör är att säga till den avlidnes familj att man beklagar sorgen. När man tänker på vad man faktiskt säger är det märkligt att tycka att deras sorg är något dåligt som ska beklagas. Ska du göra något bra i situationen är det bättre att säga att du känner med dem i sorgen.

Blommor

Något man ofta tänker är att man ska ta med sig blommor till en begravning. Det man lätt glömmer är att de närmast sörjande tillsammans med deras begravningsbyrå redan har ordnat med både blommor och dekorationer. Kände du den bortgångne bra får du gärna ta med dig blommor men gör det inte annars. På kortet skriver du varma hälsningar, tänker på er och på den bortgångne eller något liknande som visar på samhörighet och respekt.

Kondoleanser

Att skicka blommor till en avliden persons familj är något som kallas för en kondoleans. Om du var en nära affärspartner, en god vän eller på andra sätt hade en tät och aktiv relation med den som gått bort är kondoleanser helt rätt.  Kände ni inte varandra så bra eller hade ni inte träffats på många år är det däremot inte god etikett att lämna sina kondoleanser.

Fotografera

Det finns en och annan begravningsbyrå som säger att det blivit allt vanligare allt gäster på begravningar fotograferar. En bra grundregel är att inte ta fram kameran om inte pris för begravningsbyråvärdfamiljen uttrycker tydligt att det är tillåtet. Får du fota, lägg inte ut några bilder på sociala medier, fråga isåfall en gång extra och fundera på om delningen kommer gynna de närmast sörjande eller inte.

Sjukdom

Är du riktigt sjuk stannar du hemma från begravningen. Du kan inte gå dit och smitta ner halva sällskapet och störa ceremonin med snytningar och hosta. Någon lättare åkomma som du skulle kunna tänka dig att gå till jobbet med är däremot tillåtet.

Barnen

Har de närmast sörjande skrivit i inbjudan att det är barnfritt på begravningen måste du respektera det. Är du osäker på vad som brukar gälla kan du fråga deras begravningsbyrå om råd. Rent generellt får man ta med sig barn på begravningar men det är också bra att fundera på barnens mognadsgrad och ålder. Förstår de vad som händer eller känner de bara en olustig stämning av att vara där?

Barn som skriker

Små barn som skriker kan vara klokt att ta med ut från ceremonin även om det innebär att du missar en del själv. Tänk på de övriga sörjande som behöver få lugn och ro när de säger adjö. Det är tillåtet att amma i kyrkan så hellre amma ett barn som då håller sig lugnt än att gå ut.

Känner du dig osäker? Fråga en anställd på en begravningsbyrå vad som är ”vett och etikett”.

Categories: EditHelpnew